Welcome !

Manufacturers
 

Privacy policy

Bitkicks Services behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site). 

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Bitkicks Services.
 
Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met Bitkicks Services zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die u gepersonaliseerde aanbiedingen zullen versturen of op de hoogte houden van promoties.Indien u niet wenst op de hoogte te blijven via onze nieuwsbrieven, gelieve in uw account gegevens deze optie uit te schakelen..
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.
Hiervoor kan u schrijven naar Bitkicks Services, Sint-Jorisveld 114, 3390 Sint-Joris-Winge (klantendienst), met duidelijke vermelding van uw gegevens.
 
Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be